qy88千嬴国际官网-www.qy88.com

qy88千嬴国际官网:理中汤是治疗太阴病的主方,

一般来说认为,四逆汤是治疗少阴病的主方,理中汤是临床太阴病的主方。

常常以为,四逆汤是看病少阴病的主方,理中汤是看病太阴病的主方。 四逆汤可用于治病太阴病,但理中汤一般不用于医疗少阴病。就算是附片理中汤,也是以医疗太阴病为主的。 读东汉医家郑重光《素圃医案》,见郑氏医治三阴病,每以理中汤收功。更见书中有用理中汤和黑顺片理中汤医治少阴伤者,录之可供参照他事他说加以考察。 “又如汪君,乙巳年在瓜镇,时6月杪,得伤寒。初幼科医疗,先刊登,即大汗如水。继和平解决而热不退,益增烦躁。再投朱雀、凉膈,即神昏默睡,唤亦不醒,摇之惟开目而已。病至十七日,自郡迎余至瓜镇,切其脉洪大无伦,重取则散,身重蜷卧。余曰:此因误治,寒入少阴矣!初必夹太阴伤寒,宜用温经,误投表药,致魄汗淋漓,阳因汗越,益增烦躁。再服苦寒,阳气愈消,至面肌痉挛昏睡,此少阴,非少阳也。脉反散大,乃真阳欲脱之机,急投附片理中汤二剂。服后脉稍敛,欲小便,乃就桶,小便已,即寒战口张欲脱。再以理中汤重加高丽参,连进二剂,方阳回恢复。次日回郡,留理中汤方药调整,半月始痊。” 治疗一误再误,寒入少阴,真阳欲脱,小编并从未用四逆汤、白通汤等方,而是用盐附子理中汤救急。药后尚待阳回苏醒,接方竟然是理中汤重加西洋参。治少阴欲脱之证,接方竟然去掉前方中之草乌。 中医临床必要“规矩”,更须求“权衡”。 “规矩”可学,“权衡”须悟。 笔者诊治少阴病危重症,常用四逆加海腴汤合枳术丸加减。或谓那是铁花理中汤加减,但作者所用并非附片理中汤,如故是四逆汤。

四逆汤可用于临床太阴病,但理中汤一般不用于治病少阴病。固然是附子理中汤,也是以治病太阴病为主的。

读隋朝医家郑重光《素圃医案》,见郑氏医疗三阴病,每以理中汤收功。更见书中有用理中汤和附片理中汤医治少阴伤者,录之可供参照他事他说加以考察。

“又如汪君,辛丑年在瓜镇,时十二月杪,得伤寒。初幼科医治,先刊登,即大汗如水。继和平解决而热不退,益增烦躁。再投黄龙、凉膈,即神昏默睡,唤亦不醒,摇之惟开目而已。病至一日,自郡迎余至瓜镇,切其脉洪大无伦,重取则散,身重蜷卧。余曰:此因误治,寒入少阴矣!初必夹太阴伤寒,宜用温经,误投表药,致魄汗淋漓,阳因汗越,益增烦躁。再服苦寒,阳气愈消,至慢性喉癌昏睡,此少阴,非少阳也。脉反散大,乃真阳欲脱之机,急投草乌理中汤二剂。服后脉稍敛,欲小便,乃就桶,小便已,即寒战口张欲脱。再以理中汤重加人参,连进二剂,方阳回恢复。次日回郡,留理中汤方药调解,半月始痊。”

医治一误再误,寒入少阴,真阳欲脱,作者并未用四逆汤、白通汤等方,而是用五毒理中汤救急。药后尚待阳回恢复生机,接方竟然是理中汤重加人衔。治少阴欲脱之证,接方竟然去掉前方中之黑顺片。

中医治病须要“规矩”,更需求“权衡”。

“规矩”可学,“权衡”须悟。

临床少阴病危重症,常用四逆加高丽参汤合枳术丸加减。或谓那是草乌理中汤加减,但所用而不是附片理中汤,依旧是四逆汤。

本文由qy88千嬴国际官网发布于健康评测,转载请注明出处:qy88千嬴国际官网:理中汤是治疗太阴病的主方,

您可能还会对下面的文章感兴趣: