qy88千嬴国际官网-www.qy88.com

qy88千嬴国际官网灵兰秘典论,黄帝内经

黄帝问曰:愿闻十二脏之相使,贵贱何如?

轩辕黄帝问曰:愿闻十二脏之相使,贵贱何如?

岐伯对曰:悉乎哉问也。请遂言之!

岐伯对曰:悉乎哉问也!请遂言之。心者,君王之官也,佛祖出焉。肺者,相傅之官,治节出焉。肝者,将军之官,谋虑出焉。胆者,中正之官,果决出焉。膻中者,臣使之官,喜乐出焉。脾胃者,仓廪之官,五味出焉。大肠者,传道之官,变化出焉。小肠者,受盛之官,化学物理出焉。肾者,作强之官,伎巧出焉。三焦者,决渎之官,水道出焉。膀胱者,州都之官,津液藏焉,气化则能出矣。凡此十二官者,不得相失也,故主明则下安,以此保养身体则寿,殁世不殆,认为天下则大昌;主不明则十二官危,使道闭塞而围堵,形乃大伤,以此保健则殃,认为天下者,其宗大危。戒之戒之!

心者,天子之官也,佛祖出焉。

至道在微,变化无穷,孰知其原?窘乎哉!消者瞿瞿,孰知其要?闵闵之当,孰者为良?恍惚之数,生于毫厘,毫厘之数,起于衡量,千之万之,能够益大,推之大之,其形乃制。

肺者,相傅之官,治节出焉。

黄帝曰:善哉!余闻精光之道,大圣之业,而宣明大道。非斋戒择吉日,不敢受也。轩辕氏乃择吉日良兆,而藏灵兰之室,以传保焉。

肝者,将军之官,谋虑出焉。

古典军事学最先的小说赏析,本文由小编整理于网络,转发请申明出处

胆者,中正之官,果断出焉。

膻中者,臣使之官,喜乐出焉。

脾胃者,食廪之官,五味出焉。

大肠者,传道之官,变化出焉。

小肠者,受盛之官,化学物理出焉。

肾者,作强之官,伎巧出焉。

三焦者,决渎之官,水道出焉。

膀胱者,州都之官,津液藏焉,气化则能出矣。

凡此十二官者,不得相失也。

故主明则下安,以此养生则寿,殁世不殆,认为天下则大昌。主不明则十二官危,使道闭塞而堵塞,形乃大伤,以此保养身体则殃,认为天下者,其宗大危,戒之戒之。

至道在微,变化无穷,孰知其原。

窘乎哉,消者瞿瞿,孰知其要。闵闵之当,孰者为良。

盲目之数,生于毫厘,毫厘之数,起于度量,千之万之,能够益大,推之大之,其形乃制。

轩辕氏曰:善哉,余闻精光之道,大圣之业,而宣明大道,非齐戒择吉日不敢受也。黄帝乃择吉日良兆,而藏灵兰之室,以传保焉。

本文由qy88千嬴国际官网发布于健康评测,转载请注明出处:qy88千嬴国际官网灵兰秘典论,黄帝内经

您可能还会对下面的文章感兴趣: